El portal www.rl-osteobarcelona.eu és propietat de Raymond Lopez :
9 avenue Henri Ducrot, 18000 Bourges – France
Tel. : +33 248 651 303
Correu : webmaster [at] rl-osteobarcelona.eu o pel formulari de contacte
identificador SIRET 792 320 756 00010,

Poeta Cabanyes 22 bis, 08004 Barcelone
Tel. : +33 248 651 303
Correu : webmaster [at] rl-osteobarcelona.eu o pel formulari de contacte
identificador NIF A/C P-0801900B / X09248886B

Raymond Lopez és el director de publicació d’aquest web.

Hostalatge

El web www.rl-osteobarcelona.eu esta hostatjat a:

GANDI SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 800.000€ ayant son siège social au
63-65 boulevard Massena à Paris (75013) FRANCE,
immatriculée sous le numéro 423 093 459 RCS PARIS
N° TVA FR81423093459
Téléphone : +33.(0) 1 70 37 76 61

Informacions personals

En acord amb la llei informàtica i llibertats del 6 de gener de 1978 i la llei del 6 d’agost de 2004, disposeu d’un dret d’accés, rectificació, modificació i supressió relatius a les vostres les dades personals. Podeu exercir aquest dret enviant un correu, un correu electrònic (webmaster [at] rl-osteobarcelona.eu) o utilitzant el nostre formulari de contacte.

Proprietat intellectual

El conjunt d’aquest web esta protegit per la legislació francesa i internacional sobre els drets d’autor i de la propietat intel·lectual.
Tots els drets dels autors de les obres protegides reproduïdes i comunicades en aquest web estan reservats. Excepte autorització, tota utilització de les Obres a part la reproducció i la consulta individuals i privades estan prohibides.

Enllaços hipertxt

L’establiment de enllaços cap a aquest web www.rl-osteobarcelona.eu no esta condicionada per un acord previ. Només la menció explícita d’aquest web es recomanable. Es recomana també obrir aquest web en una nova finestra del navegador.
No obstant ens reservem el dret de demanar la supressió d’un enllaç que s’estimi no conforme a l’objecte d’aquest web.
El web www.rl-osteobarcelona.eu pot contenir enllaços hipertext cap a d’altres web presents a la xarxa d’Internet. Aquests enllaços cap a d’altres fonts us fan sortir d’aquest web. En aquest cas nosaltres no ens fem en cap cas responsables dels continguts dels web cap el que un enllaç o un flux RSS s’estableixi.